Aj tento rok prijalo pozvanie na Univerzitné sympózium Mlyny viacero umelcov. Keďže sa aj my podieľame na tomto jedinečnom podujatí, mali sme možnosť stráviť s nimi čas a prehodiť pár slov. Zaujímalo nás, v čom je pre nich táto skúsenosť iná. Väčšinou bola ich odpoveď jednoznačná – počas jedného týždňa, ktorý strávia spoločne v Mlynskej doline majú príležitosť tvoriť, inšpirovať sa navzájom a prežiť nezabudnuteľné chvíle. Je to aj akýsi návrat do študentských čias, na ktoré všetci veľmi radi spomínajú. V tomto článku si predstavíme prvú polovicu účastníkov – sochárov.

Mgr. art Andrej Šoka

Andrej je nie len účastníkom sympózia, ale najmä jeho hlavným iniciátorom a organizátorom. V roku 2011 ukončil štúdium na VŠVU v Bratislave na katedre reštaurovania kamenných sôch a prvkov architektúry – reštaurátorská tvorba. Okrem reštaurátorskej činnosti sa venuje voľnej maľbe a sochárskej tvorbe vo svojom ateliéri v Mlynskej doline.

Prečo si prišiel s nápadom zorganizovať Univerzitné sympózium Mlyny?

,,Základnou myšlienkou sympózia je stretnutie viacerých umelcov. Počas jedného týždňa sa lepšie spoznáme a súdržnosť medzi nami tu nadobudne väčší význam. Našou činnosťou, tvorbou sa podieľame na tom, aby bol svet krajší alebo lepšie pochopiteľný cez naše pohľady a myšlienky, ktoré chceme prezentovať širokej verejnosti. Mlynská dolina mi prišla ako vhodné miesto práve preto, že je tu veľa študentov, ktorí sa tu pravidelne vymieňajú. Keď chceme mať vzdelaných ľudí, ktorí vnímajú umenie ako súčasť každodenného života, je potrebné si ich vychovať. Študenti nemajú toľko času chodiť do galérií, zaujímať sa o to umenie, a preto s ním my prichádzame za nimi. “

Čo si si pre nás pripravil ako účastník sympózia?

,,Momentálne mám rozpracovanú tému Noemove šrouby. Vychádza to z biblického motívu o Noemovej arche. Snažím sa to ale prepojiť so súčasnosťou a to tak, že tieto segmenty, spájacie materiály tvorím vo zväčšenej forme. Symbolicky sa snažím vyjadriť myšlienku tolerancie a spájania ľudí v dobe, kedy sa od seba z rôznych dôvodov vzďaľujeme. “

 

 

Mgr. art Klaudia Korbeličová

Svoj titul nadobudla práve v tomto roku, kedy dokončila štúdium na Fakulte výtvarných umění VUT v Brně (ateliér Sochařství 1). V súčasnosti žije a tvorí v Brne, ale veľmi rada sa vracia aj na Slovensko. Vytvára sochy na témy ako box, scifi človek, teleporty až po armádu. Pozvanie na sympózium prijala už po druhý krát.

Prečo si sa rozhodla stať súčasťou sympózia aj v tomto roku?

,,Pozvanie na toto sympózium som prijala už po druhý krát, najmä kvôli prostrediu Mlynskej doliny, ale tiež preto, že som si opäť chcela vyskúšať vytvoriť sochu z dreva. Počas minulého ročníka som vnímala ako tu ľudia žijú, ich rôzne príbehy, ktoré tu vytvárajú. Práve na to narážam mojou sochou. Ako? To prezradím, až keď bude hotová. “

 

Mgr. art Emil Malecký

Emil Malecký vyštudoval Katedru sochy, objektu, inštalácie na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä figúre. Ako prioritný materiál si zvolil drevo. Dôvodom je najmä fakt, že pochádza z východného Slovenska, kde sa nachádza viacero gotických oltárov. Možnosť tvoriť z dreva bol jedným z faktorov, prečo sa rozhodol prijať pozvanie na Univerzitné sympózium Mlyny 2017.

,,Na toto sympózium som sa rozhodol prísť, pretože sa tu pracuje s drevom, čo je hlavný materiál, ktorý ma zaujíma. Takisto preto, že mi trošku chýbala Bratislava, keďže som tu už dlhšie nebol. Je tu veľmi príjemné prostredie a vytvorili pre nás vynikajúce podmienky na tvorbu. Rozhodol som sa vytvoriť sochu Bakchusa. Pochádza z gréckej mytológie a ide o boha vína a neviazanej zábavy.“

Výber tejto zaujímavej postavičky je za nás úplne trefný. Nie len študenti, ale aj samotní účastníci počas tohto sympózia okrem práce zažili aj neviazanú zábavu a mohli si tak zaspomínať na študentské časy. Však Emil? 🙂

 

Bc. Marek Štuller

Marek pochádza z Bratislavy.Študoval na VŠVU, konkrétne v ateliéri – Socha v architektúre a vo verejnom priestore. Vo svojej umeleckej tvorbe vychádza z vlastných detských hrdinov v podobe robotov z počítačových hier, komixov, seriálov a filmov.

,,Snažím sa vždy vychádzať z aktuálnych problémov, ktoré sa dejú okolo nás. Séria sôch, na ktorej momentálne pracujem je o delfínoch, ktoré vyjdu z mora a dobijú ľudskú rasu, pretože sú na nás nahnevaní, že sme zničili Zem.“

Prečo si sa rozhodol prijať pozvanie na toto sympózium?

,,Príde mi to ako zaujímavá myšlienka oživiť toto univerzitné mestečko. Je tu veľký pohyb ľudí a aj naše sochy môžu trošku prispieť k dotvoreniu zaujímavého prostredia v parku pod internátmi. Rovnako aj pre mňa je tento týždeň okrem možnosti tvoriť aj oddychom, pretože sme sa tu stretli fajn ľudia, je tu príjemná atmosféra a prostredie.“

 

Mgr. art Marek Halász

V roku 2010 ukončil štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije a tvorí v Hontianskych Trsťanoch, kde kúpil starý dom a ten postupne pretvára na svoj ateliér. Aj k tomuto domu pristupuje ako k soche. Je to dominantné pri jeho tvorbe, v ktorej kladie dôraz na vzájomné prepojenie sochy a architektúry – vnímanie sochy ako architektúry a architektúry ako sochy. Cez letné prázdniny sa zúčastňuje workshopov a sympózií v rómskych osadách.

,,Na tomto projekte sa mi páči, že môžeme ukázať umenie študentom, veľkej komunite, ktorá tu žije. Rovnako tak je to zaujímavé aj pre nás, pretože sa môžeme navzájom inšpirovať, pomáhať si a stráviť tu tento týždeň spoločne pri tvorbe toho, čo nás baví.“

Čo predstavuje socha, ktorú si tu počas týždňa vytvoril?

,,Nadväzujem na moju tému pomníkov. Nechávam ten strom v takej čistej podobe, do ktorého je urobená akási sonda. Poukazujem na čas, rast toho stromu a také ponorenie sa do hĺbky materiálu.“

 

Bc. Emil Softič

Emil pochádza z Bratislavy. V súčasnosti študuje na VŠVU – odbor socha, objekt a inštalácia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá súčasnou technológiou, pokrokmi vo vede a technike, vesmírom a víziami budúcnosti. Okrem toho inšpiráciu čerpá aj zo súčasných filmov.

,,Na toto sympózium som sa dostal tak viac menej náhodou, ako náhradník, ale bol to dobrý ťah. Som rád, že som tu a môžem prispieť svojou tvorbou ku spestreniu parku pod internátmi. Vytváram vesmírno nákladnú loď, na ktorej budú gravírované a farebne dotvorené texty, kde budú vypísané informácie a grafy o tejto lodi, jej názov, mená posádky a podobne.“

Prečo je podľa teba toto sympózium zaujímavé?

,, Počas toho týždňa je to taká úplná izolácia a rýchla výmena názorov a prístupov vo výtvarnom umení medzi umelcami.“

 


Do tohto článku sme vybrali len pár myšlienok, ktoré sme s umelcov (ne)dobrovoľne vytiahli počas natáčania. Nechceme totiž prezradiť úplne všetko. Budeme radi, ak prijmete pozvanie a osobne sa zúčastnite slávnostnej vernisáže, ktorá sa uskutoční v piatok 8.9. o 19:00 hod. v priestoroch pod internátom ,,Šturák“ v Mlynskej doline.

Čakať na vás bude nie len dobré jedlo, príjemná atmosféra za hudobného doprovodu kapely Boky citom, ale tiež všetci umelci, ktorí sa s vami radi podelia o svoje predstavy, myšlienky a najmä o odkaz, ktorý chcú zanechať v Mlynskej doline prostredníctvom svojich diel. Tešíme sa na vás. 🙂