EC DAY 2013 :: Deň Európskej spolupráce (BSK)

Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom. Európa každoročne oslavuje Deň európskej spolupráce (EC DAY). Táto tradícia sa samozrejme týka aj Bratislavy. Naši kameramani zaznamenali všetky dôležité momenty z tohto podujatia a vy si tak môžete pozrieť video plné príjemných momentov.

EC DAY Projekt

Deň európskej spolupráce (EC DAY) je dňom, ktorým si pripomíname množstvo medzinárodných projektov. Tie sa podarilo zorganizovať práve na základe rozvinutej cezhraničnej spolupráci. Počas tohto ročníka sa prezentovali úspešné projekty, medzi ktoré cyklomost určite patrí. Prezentácia bola umiestnená po oboch stranách cyklomosta. Prostredníctvom tejto galérie sa mohli návštevníci dozvedieť o rôznych európskych projektoch v regiónoch.

Spoločné hranice, spoločné záujmy“

Návštevníkov taktiež čakal pestrý program. Pod pódiom sa stretli nie len Slováci, ale taktiež aj Rakúšania a zapojili sa do osláv Dňa európskej spolupráce, ako mnoho ďalších v takmer 40 krajinách Európy. Hlavné heslo: ,,Spoločné hranice, spoločné záujmy“ sa tak do bodky naplnilo.

Zámerom všetkých aktivít, konaných v rámci Dňa územnej spolupráce je zviditeľniť projekty územnej spolupráce, ktoré pomáhajú riešiť naliehavé problémy a zároveň umožňujú zbližovanie ľudí žijúcich v Európe. Kampaň koordinuje operačný program INTERACT s podporou Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

 

Designed: by Ozythemes

Category: Eventové video

0 0