There is nothing to show here!
Slider with alias none not found.

Každá pieseň, skladba, zvuk z filmu, z televíznej relácie, jednoducho všetko, čo počujete z audiovizuálnych médií, prešlo fázou mixáže zvuku. Mixáž zvuku už z názvu napovedá, že ide o miešanie a spájanie jednotlivých zvukových stôp do jedného celku. Každá hudba znejúca pod hovoreným slovom v rádiu, všetky zvuky vo filme, či nahrávka symfonického  orchestra musí prejsť rukami skúseného zvukára, ktorý jednotlivé zvukové stopy upraví, vyčistí a následne správne pospája. Výsledný zvukový mix potom čaká už len posledná fáza – finálny mastering.

Mixáž zvuku je zložitý proces a vyžaduje si svoj čas. Dôležitá je samozrejme aj zručnosť zvukového majstra, ktorý by mal voliť individuálny prístup ku každej jednej nahrávke. Na mixáž zvuku sa v štúdiách využívajú mixážne pulty. Počítač, ktorý nahradil viacstopový magnetofón, prehráva viacero stôp zvuku. Na mixážnom pulte môže zvukový majster jednotlivé stopy upravovať.

mixpult

Aby mohla vzniknúť nahrávka, je potrebné vytvoriť viaceré zvukové stopy. Každá jedna stopa predstavuje iný zvuk, ako napríklad -spev, gitara, klavír, dupák, činel, rytmičák,..Výsledok je teda spojením všetkých týchto stôp, avšak každá jedna z nich musí prejsť úpravou. Predstavíme si aspoň niektoré úpravy zvuku.

Hlasitosť

Každý máme rozdielne citlivé uši. Najcitlivejšie ich dokážu mať mami. Kto z vás ešte nepočul vetu: ,,Mohol by si ten televízor stíšiť?“ alebo ,,Vari nepočuješ, že ti to musí tak hučať?“. Zrejme ste sa s ňou minimálne počas dospievania stretávali často. Rovnako ako teda viete meniť hlasitosť na rádiu či televízii s ňou môžete narábať na mixpulte pri jednotlivých stopách. Prostredníctvom toho dokážeme zdôrazniť alebo potlačiť rytmiku, zvýrazniť jednotlivé hudobné nástroje alebo spev a podobne.

si-snad-hluchy

Korekcie basy – stredy – výšky

Za basy sa považujú hlboké zvuky, priam až dunivé. Výšky sú ich opakom. Pri pomenovaní stredy máme na mysli strednú časť zvukového spektra, v ktorej sa odohráva väčšina zvukov. Pri mixáži je dôležité jednotlivé stopy nastaviť takým spôsobom, aby nezneli dobre len jednotlivo, ale najmä po ich spojení. Môžeme si to ukázať na kapele. Každý člen kapely – bubeník, gitarista, klavirista postupne prichádzajú na pódium a snažia sa naladiť svoje hudobné nástroje tak, aby im to ,,znelo“. Od zvukára rad radom žiadajú zvýšiť basy, zosilniť stredy a rovnako tak výšky. Dajme tomu, že keby odohrali koncert ako jednotlivci, bolo by možné si ho vypočuť až dokonca, avšak akonáhle spustia všetci naraz, jednoducho im to spolu neladí a je z toho jeden veľký guláš. Nie to ešte, keby sa ich snažil niekto prehlušiť spevom. Práve preto musia jednotlivé stopy prejsť touto úpravou.

Na presnejšie nastavenie basov, stredov a výšok sa využíva ekvalizér. Poznáme viacero typov ekvalizérov, ale tomu sa v tomto článku nebudeme venovať.

Echo

Tento efekt nám spôsobuje pocit, že sa zvuk od niečoho odrazil a vrátil sa naspäť s oneskorením. V bežnom živote to určite poznáte pri kričaní rôznych slov a viet na horách či v jaskyniach.

Ďalšími možnými efektami je napríklad hall, chorus, taktiež je možné upravovať dynamiku zvukových stôp a veľké množstvo ďalších úprav. Na to ale existujú už spomínaní zvukoví majstri a my tu našťastie jedného máme. Preto nás neváhajte kontaktovať, príďte medzi nás a a my sa postaráme o to, aby bol váš zvukový výstup profesionálny! Viac o našom nahrávacom štúdiu a službách nájdeš TU.