There is nothing to show here!
Slider with alias none not found.

Mastering audia je finálna, mimoriadne dôležitá fáza úpravy zvuku. Zmastrovaný je v podstate každý zvuk, ktorý počujete v televízii, v rádiu, v kine, z hudobného CD, jednoducho všade, kde je z hľadiska účelu potrebná minimálne jeho štandardná kvalita. To všetko si vyžaduje svoje profesionálne spracovanie zvukovým majstrom. Pred samotným masteringom sa najprv všetky zvuky zmixujú v počítačovom softvéri  a výsledný mix napr. zmes hudobných nástrojov, hlasu a ruchov je potom pripravený na jeho finálnu úpravu.

Mastering zvuku sa vykonáva cez analógové, alebo digitálne prístroje, alebo za pomoci softvérových pluginov precíznym nastovaním správnych akustických hodnôt.

S určitosťou treba konštatovať, že bez masteringu audia nebude žiadne audiovizuálne dielo dokonalé. Kontaktujte nás a nechajte si poradiť.